801: Christen Andreas, Basel Trümmerfeld

Elo: 1783

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20

Anzahl gefundene Partien: 21 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
1/20 NMM (2. Liga) Rd. 4+5 0 Nyffeler, Ulrich 1915 1791 33.18 -7.96
6/19 NMM (2. Liga) Rd. 1-3 ½ Lehmann, Daniel 1831 1790 44.24 1.38
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde 0 Vögtlin, André 1732 1804 60.18 -14.44
1/19 NMM (3. Liga) Rd. 4+5 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1725 1818 62.88 8.91
1/19 NMM (3. Liga) Rd. 4+5 0 Loretan, Romeo 1408 1818 92.59 -22.22
6/18 NMM (3. Liga) Rd. 1-3 1 Mischler, Ernst 1586 1814 78.99 5.04
6/18 NMM (3. Liga) Rd. 1-3 0 Marquis, Roland 1627 1814 74.57 -17.9
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Lenders, Jean-Pierre 1881 1814 40.64 2.25
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Steck, Kurt 1694 1814 66.56 -3.97
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Meier, Franz 1867 1814 42.57 1.78
6/18 NEM 2018 - KAT. A 1 Tschumi, Bernhard 1684 1814 67.84 7.72
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Fischli, Albert 1951 1814 31.41 4.46
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Miletic, Milan 1788 1814 53.66 -0.88
6/18 NEM 2018 - KAT. A ½ Jud, Marc 1965 1814 29.67 4.88
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 7. Runde 1 Griggio, Jean-Paul 1908 1789 33.7 15.91
5/18 SMM 2018: 3. Liga, 6. Runde 1 Steck, Kurt 1700 1789 62.48 9
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 5. Runde 1 Loretan, Romeo 1439 1801 89.97 2.41
3/18 SMM 2018: 3. Liga, 4. Runde 0 Vögtlin, André 1726 1801 60.46 -14.51
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 3. Runde 1 Zobrist, Peter 1754 1793 55.48 10.68
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 2. Runde ½ Gogniat, Michel 1896 1793 35.79 3.41
2/18 SMM 2018: 3. Liga, 1. Runde 0 Novosel, Milorad 2004 1793 22.78 -5.47
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2020 1 1
2019 2 0 1 0 0 1 4
2018 2 3 2 0 2 9 18
2017 0 1 0 0 1 1 3
2016 1 0 1 0 0 1 3
2015 1 2 2 0 1 0 6
2014 1 1 0 0 0 1 3
2013 0 2 2 0 1 2 7
2012 0 3 1 0 1 1 6
2011 1 0 0 0 0 1 2
2010 0 3 1 1 2 1 8
2009 5 2 2 0 1 10 20
2008 1 2 2 0 2 6 13
2007 1 8 2 0 2 10 23
2006 2 2 2 0 1 9 16
2005 2 0 0 0 0 3 5
2004 2 1 0 0 0 1 4
2003 2 2 0 0 0 0 4
2002 0 0 0 0 1 2 3
2001 0 0 0 0 0 0 0
2000 0 0 0 0 0 0 0
1999 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 0 0 0 0 0 0
1997 0 0 0 0 0 0 0
1996 1 2 0 0 0 0 3
1995 0 0 1 0 0 0 1