11170: Maier René, Basel Roche

Elo: 1572

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19

Anzahl gefundene Partien: 44 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/19 SEM HT2 1 Fässler, Armin 1654 1609 43.68 13.52
4/19 SEM HT2 0 Steiger, Pius 1670 1609 41.46 -9.95
4/19 SEM HT2 0 Mattmann, Peter 1686 1609 39.14 -9.39
4/19 SEM HT2 0 Baudraz, Pierre-Alain 1641 1609 45.5 -10.92
4/19 SEM HT2 0 Gartmann, Luzius 1729 1609 33.57 -8.06
4/19 SEM HT2 ½ Bonvin, Claude-Alain 1604 1609 50.56 -0.14
4/19 SEM HT2 0 Gut, Raphael 1618 1609 48.59 -11.66
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 5. Runde 1 Dörr, Dieter 1449 1613 71.9 6.74
3/19 SMM 2019: 3. Liga, 3. Runde ½ Siegrist, Lean 1694 1613 38.73 2.7
3/19 REM 2019 ½ Deppeler, Frank 1762 1613 29.92 4.82
3/19 REM 2019 0 Loeliger, Peter 1525 1613 62.08 -14.9
3/19 REM 2019 ½ Delbrück, Gottlieb 1512 1613 63.82 -3.32
3/19 REM 2019 1 Abt, Werner 1454 1613 71.18 6.92
3/19 REM 2019 0 Schröter, Michael 2056 1613 5.82 -1.4
3/19 REM 2019 ½ Takacs, Bela 1564 1613 56.88 -1.65
3/19 REM 2019 0 Nyffeler, Ulrich 1887 1613 16.55 -3.97
2/19 SMM 2019: 3. Liga, 1. Runde 0 Erb, Bernhard 1794 1619 26.81 -6.43
1/19 Schachfestival Basel General O 1 Spirig, Iri 1344 1660 86.81 3.17
1/19 Schachfestival Basel General O 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1909 1660 18.93 -4.54
1/19 Schachfestival Basel General O 0 Haag, Rolf 1771 1660 34.74 -8.34
1/19 Schachfestival Basel General O 0 Moser, Guido 1875 1660 22.36 -5.37
1/19 Schachfestival Basel General O ½ Halm, Bruno 1429 1660 79.3 -7.03
1/19 Schachfestival Basel General O 0 Steck, Kurt 1721 1660 41.46 -9.95
1/19 Schachfestival Basel General O 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1318 1660 88.67 2.72
1/19 NMM (2. Liga) Rd. 4+5 0 Frei, Gustav 1671 1660 48.45 -11.63
6/18 NMM (4. Liga) Rd. 1-3 0 Prétôt, René 1721 1654 40.77 -9.79
6/18 NMM (2. Liga) Rd. 1-3 ½ Gross, Günther 1856 1654 23.76 6.3
6/18 NEM 2018 - KAT. B 1 Delbrück, Gottlieb 1525 1654 67.71 7.75
6/18 NEM 2018 - KAT. B 1 Argenton, Heinz 1459 1654 75.47 5.89
6/18 NEM 2018 - KAT. B 1 Weber, Wolfgang 1530 1654 66.95 7.93
6/18 NEM 2018 - KAT. B 1 Bonauer, Stephan 1542 1654 65.39 8.31
6/18 NEM 2018 - KAT. B 0 Helfrich, Ernst 1576 1654 60.86 -14.61
6/18 NEM 2018 - KAT. B 0 Jans, Thomas 1593 1654 58.54 -14.05
6/18 NEM 2018 - KAT. B 1 Chockalingam, Krithik 1534 1654 66.43 8.06
5/18 SMM 2018: 4. Liga, 6. Runde ½ Mohr, Bernhard 1632 1655 53.24 -0.78
4/18 SEM HT2 0 Zuber, Claude 1771 1656 34.22 -8.21
4/18 SEM HT2 0 Rocco, Michele 1749 1656 37.12 -8.91
4/18 SEM HT2 1 Krähenbühl, Jean 1775 1656 33.83 15.88
3/18 SMM 2018: 4. Liga, 5. Runde 1 Bauer, Beat 1557 1647 62.62 8.97
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 2. Runde 0 Schwarzenbach, Marco 1538 1661 66.95 -16.07
2/18 SMM 2018: 4. Liga, 1. Runde 1 Mohr, Jan 1271 1661 91.6 2.02
1/18 NMM (4. Liga) Rd. 4 + 5 0 Sommeregger, Karl 1755 1670 38.19 -9.17
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 7. Runde 0 Jucker, Elio 1638 1691 57.43 -13.78
5/17 SMM 2017: 3. Liga, 6. Runde 0 Gogniat, Michel 1853 1691 28.34 -6.8
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2019 8 1 9 7 25
2018 1 2 1 3 1 9 17
2017 2 1 9 7 2 0 21
2016 7 0 1 7 1 1 17
2015 8 2 2 7 0 2 21
2014 0 1 2 0 1 2 6
2013 0 1 2 7 1 7 18
2012 0 4 0 7 1 1 13
2011 1 1 15 7 1 7 32
2010 0 0 9 8 0 0 17
2009 3 2 9 7 2 1 24
2008 1 0 7 7 1 0 16
2007 1 4 8 7 2 8 30
2006 0 2 7 7 2 8 26
2005 3 1 7 7 0 9 27
2004 9 2 16 7 2 8 44
2003 8 3 8 7 2 7 35
2002 1 4 14 7 2 8 36
2001 3 2 10 7 2 8 32
2000 1 2 9 7 2 9 30
1999 0 2 9 7 2 7 27
1998 1 1 3 0 2 8 15
1997 1 2 7 0 3 8 21
1996 1 3 1 0 3 8 16
1995 0 7 7