18442: Jagtiani Philippe, Genève Plainpalais

Elo: 1417

Erwartung: Es sind noch keine neuen Partien gewertet.

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20

Anzahl gefundene Partien: 18 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/19 Open de Plainpalais 2019 0 Wehrli, Tobias 1811 1430 8.96 -2.15
6/19 Open de Plainpalais 2019 0 Ait Benbrahim, Mohamed 1590 1430 28.7 -6.89
6/19 Open de Plainpalais 2019 0 Mostaguir, Khaled 1689 1430 17.99 -4.32
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Haldi, Eric 1550 1467 38.46 -9.23
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Souiller, Frank 1991 1467 3.2 -0.77
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1664 1467 24.31 -5.83
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Beuchat, Marc 1946 1467 4.52 -1.08
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Lepcsényi, Tibor 1685 1467 22.04 -5.29
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Longepierre, Chloé 1731 1467 17.53 -4.21
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Cox, Inneke 1727 1467 17.9 -4.3
3/19 Tournoi interne de Plainpalais 0 Schmidt, Ivan 1661 1467 24.64 -5.91
6/18 Open de Plainpalais 2018 0 Wehrli, Tobias 1807 1473 11.95 -2.87
6/18 Open de Plainpalais 2018 0 Vederhus, Alf 1634 1473 28.46 -6.83
6/18 Open de Plainpalais 2018 1 Schmidt, Ivan 1672 1473 24.08 18.22
6/18 Open de Plainpalais 2018 0 Fryc, Oldrich 1501 1473 46.06 -11.05
6/18 Open de Plainpalais 2018 0 Miranda, Luis 1646 1473 27.04 -6.49
6/18 Open de Plainpalais 2018 0 Solari, Mattéo 1757 1473 15.85 -3.8
6/18 Open de Plainpalais 2018 ½ Monnard, Daniel 1694 1473 21.73 6.78
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2020 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 8 0 0 3 11
2018 0 0 5 0 0 7 12
2017 0 0 7 0 0 10 17
2016 0 2 1 8 0 9 20
2015 1 0 11 0 0 8 20
2014 0 2 6 0 1 8 17
2013 2 2 9 0 0 8 21
2012 0 1 11 0 0 7 19
2011 0 0 0 7 1 4 12
2010 0 5 6 0 0 0 11
2009 0 0 0 10 10