2168: Gerber Richard, Genève Club

Elo: 2279

Erwartung: -5.75

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2021: Nationalliga A, 3. Runde ½ Tezayak, Matthias 1974 0.859558 -5.75294

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21

Anzahl gefundene Partien: 21 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
4/21 SMM 2021: Nationalliga A, 1. Runde ½ Adler, Joël 2223 2280 57.99 -1.28
6/20 Coupe du Léman 2020/21 GE A 1- 1 Kupalov, Igor 2103 2276 72.96 4.33
1/20 CDL Genève Cat. A, rdes 5-6 ½ Ondozi, Murtez 2376 2268 35.26 2.36
1/20 CDL Genève Cat. A, rdes 5-6 1 Hanouna, Dan 2122 2268 69.71 4.85
6/19 Open de Plainpalais 2019 0 Broome, Jeremy 1979 2292 86.58 -13.85
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 Wehrli, Tobias 1811 2292 95.55 0.71
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 Mostaguir, Khaled 1689 2292 98.35 0.6
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 Sauvin, Jacques 2127 2292 72.02 4.48
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 Souiller, Frank 1979 2292 86.58 2.15
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1722 2292 97.81 0.6
6/19 Open de Plainpalais 2019 1 Reymond, Marc 1994 2292 85.4 2.34
6/19 CdL Cat.A GE 2019/20 rde 1-4 ½ Hanouna, Dan 2129 2292 71.78 -3.48
6/19 CdL Cat.A GE 2019/20 rde 1-4 1 Cadei, Frédéric 2164 2292 67.46 5.21
6/19 CdL Cat.A GE 2019/20 rde 1-4 1 Guex, Pascal 2137 2292 70.82 4.67
6/19 CdL Cat.A GE 2019/20 rde 1-4 0 Real, Thibault 2208 2292 61.68 -9.87
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1722 2292 97.81 -15.65
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1802 2292 95.84 0.67
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous 1 Sadeghi, Purya 1855 2292 93.88 0.98
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous ½ Souiller, Frank 1979 2292 86.58 -5.85
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1678 2292 98.5 0.6
6/19 6 ème Open des Cavaliers Fous 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1968 2292 87.4 2.02
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2021 0 0 0 1 1
2020 2 0 0 0 0 1 3
2019 2 8 7 9 0 17 43
2018 2 3 3 7 2 3 20
2017 0 2 3 9 4 2 20
2016 9 3 3 2 3 8 28
2015 4 4 5 16 3 1 33
2014 1 3 3 7 12 2 28
2013 0 2 12 9 4 2 29
2012 5 10 16 19 4 7 61
2011 1 2 16 18 15 7 59
2010 1 14 16 2 8 10 51
2009 1 8 3 27 6 6 51
2008 18 3 9 9 6 7 52
2007 20 11 16 18 8 1 74
2006 11 9 9 30 24 3 86
2005 10 3 10 10 11 9 53
2004 10 2 10 18 4 8 52
2003 9 3 9 18 19 13 71
2002 9 17 2 16 2 0 46
2001 1 16 26 18 11 0 72
2000 8 8 9 9 8 1 43
1999 9 17 5 9 4 2 46
1998 0 17 2 9 8 7 43
1997 10 9 2 19 3 9 52
1996 9 18 19 20 5 14 85
1995 18 9 27 13 4 3 74