3805: Bonauer Stephan, Muttenz

Elo: 1509

Erwartung: -3.43

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SMM 2022: 3. Liga, 2. Runde 0 Kramer, Hanspeter 1811 0.142821 -3.4277

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22

Anzahl gefundene Partien: 22 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
2/22 SMM 2022: 3. Liga, 1. Runde 0 Steiner, Christoph 1709 1530 26.34 -6.32
2/22 Basel General Open 1 Lin, Brian 1450 1530 61.14 9.33
2/22 Basel General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 1364 1530 72.14 -17.31
2/22 Basel General Open 0 Stijve, Niels 2019 1530 4.19 -1.01
2/22 Basel General Open 0 Aeschbacher, Dimitri 1742 1530 22.68 -5.44
2/22 Basel General Open 0 eingeschätzte/r Spieler/in 2100 1530 2.19 -0.53
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 6. Runde 0 Grob, Hans 1856 1518 11.6 -2.78
6/21 SMM 2021: 3. Liga, 5. Runde 0 Kramer, Hanspeter 1804 1518 15.6 -3.74
6/21 NEM Kategorie B 1 Fuchs, Sepp 1361 1518 71.06 6.95
6/21 NEM Kategorie B 1 Stojanovic, Ljubisa 1601 1518 38.46 14.77
6/21 NEM Kategorie B 1 Filli, Claude 1177 1518 88.6 2.74
6/21 NEM Kategorie B 0 Halm, Bruno 1479 1518 55.48 -13.32
6/21 NEM Kategorie B 0 Devaraj, Vimal Raj 1545 1518 46.2 -11.09
6/21 NEM Kategorie B 1 Rau, Stefan 1481 1518 55.2 10.75
6/21 NEM Kategorie B 1 Affentranger, Urs 1393 1518 67.07 7.9
5/21 SMM 2021: 3. Liga, 3. Runde 0 Hammerschmidt, Walter 1641 1526 34.35 -8.24
4/21 Schachfestival Basel Special E 1 eingeschätzte/r Spieler/in 1577 1510 40.64 14.25
4/21 Schachfestival Basel Special E ½ eingeschätzte/r Spieler/in 1670 1510 28.58 5.14
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Perréard, Nicolas 2051 1510 2.77 -0.66
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Brüssow, Jakob 1879 1510 9.6 -2.3
4/21 Schachfestival Basel Special E 0 Joller, Hans 1795 1510 15.68 -3.76
4/21 Schachfestival Basel Special E 1 Ruhstaller, Julian 1228 1510 84.06 3.83
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2022 0 6 6
2021 0 0 0 6 1 9 16
2020 7 5 0 0 0 0 12
2019 17 2 17 0 10 7 53
2018 17 3 16 14 7 9 66
2017 15 8 18 14 7 3 65
2016 12 6 17 10 6 6 57
2015 7 0 9 0 10 7 33
2014 9 2 17 0 7 3 38
2013 7 9 9 10 7 9 51
2012 9 5 15 10 5 3 47
2011 10 2 16 0 13 9 50
2010 8 9 9 7 1 13 47
2009 11 9 16 11 3 10 60
2008 2 3 21 0 2 14 42
2007 9 7 18 9 11 16 70
2006 11 2 16 9 2 10 50
2005 7 3 8 1 3 10 32
2004 3 1 9 9 3 8 33
2003 2 4 11 8 1 9 35
2002 3 4 11 7 0 9 34
2001 4 2 10 7 2 3 28
2000 2 2 13 1 2 3 23
1999 1 4 2 0 1 4 12
1998 1 3 10 7 3 3 27
1997 2 3 2 0 3 4 14
1996 1 3 15 0 2 9 30
1995 3 3 16 1 1 9 33