1131: Zingg Walter, Court

Elo: 1720

Erwartung: -13.95

Turnier Res Gegner ELO Erwartung Gewinn
SGM 2024: 2. Regionalliga, 5. Runde 0 Balli, Victor 1661 0.581238 -13.9497

Alle verfügbaren Listen anzeigen Anzeigen ab Liste 2/95 Anzeigen ab Liste 3/95 Anzeigen ab Liste 4/95 Anzeigen ab Liste 5/95 Anzeigen ab Liste 6/95 Anzeigen ab Liste 1/96 Anzeigen ab Liste 2/96 Anzeigen ab Liste 3/96 Anzeigen ab Liste 4/96 Anzeigen ab Liste 5/96 Anzeigen ab Liste 6/96 Anzeigen ab Liste 1/97 Anzeigen ab Liste 2/97 Anzeigen ab Liste 3/97 Anzeigen ab Liste 4/97 Anzeigen ab Liste 5/97 Anzeigen ab Liste 6/97 Anzeigen ab Liste 1/98 Anzeigen ab Liste 2/98 Anzeigen ab Liste 3/98 Anzeigen ab Liste 4/98 Anzeigen ab Liste 5/98 Anzeigen ab Liste 6/98 Anzeigen ab Liste 1/99 Anzeigen ab Liste 2/99 Anzeigen ab Liste 3/99 Anzeigen ab Liste 4/99 Anzeigen ab Liste 5/99 Anzeigen ab Liste 6/99 Anzeigen ab Liste 1/00 Anzeigen ab Liste 2/00 Anzeigen ab Liste 3/00 Anzeigen ab Liste 4/00 Anzeigen ab Liste 5/00 Anzeigen ab Liste 6/00 Anzeigen ab Liste 1/01 Anzeigen ab Liste 2/01 Anzeigen ab Liste 3/01 Anzeigen ab Liste 4/01 Anzeigen ab Liste 5/01 Anzeigen ab Liste 6/01 Anzeigen ab Liste 1/02 Anzeigen ab Liste 2/02 Anzeigen ab Liste 3/02 Anzeigen ab Liste 4/02 Anzeigen ab Liste 5/02 Anzeigen ab Liste 6/02 Anzeigen ab Liste 1/03 Anzeigen ab Liste 2/03 Anzeigen ab Liste 3/03 Anzeigen ab Liste 4/03 Anzeigen ab Liste 5/03 Anzeigen ab Liste 6/03 Anzeigen ab Liste 1/04 Anzeigen ab Liste 2/04 Anzeigen ab Liste 3/04 Anzeigen ab Liste 4/04 Anzeigen ab Liste 5/04 Anzeigen ab Liste 6/04 Anzeigen ab Liste 1/05 Anzeigen ab Liste 2/05 Anzeigen ab Liste 3/05 Anzeigen ab Liste 4/05 Anzeigen ab Liste 5/05 Anzeigen ab Liste 6/05 Anzeigen ab Liste 1/06 Anzeigen ab Liste 2/06 Anzeigen ab Liste 3/06 Anzeigen ab Liste 4/06 Anzeigen ab Liste 5/06 Anzeigen ab Liste 6/06 Anzeigen ab Liste 1/07 Anzeigen ab Liste 2/07 Anzeigen ab Liste 3/07 Anzeigen ab Liste 4/07 Anzeigen ab Liste 5/07 Anzeigen ab Liste 6/07 Anzeigen ab Liste 1/08 Anzeigen ab Liste 2/08 Anzeigen ab Liste 3/08 Anzeigen ab Liste 4/08 Anzeigen ab Liste 5/08 Anzeigen ab Liste 6/08 Anzeigen ab Liste 1/09 Anzeigen ab Liste 2/09 Anzeigen ab Liste 3/09 Anzeigen ab Liste 4/09 Anzeigen ab Liste 5/09 Anzeigen ab Liste 6/09 Anzeigen ab Liste 1/10 Anzeigen ab Liste 2/10 Anzeigen ab Liste 3/10 Anzeigen ab Liste 4/10 Anzeigen ab Liste 5/10 Anzeigen ab Liste 6/10 Anzeigen ab Liste 1/11 Anzeigen ab Liste 2/11 Anzeigen ab Liste 3/11 Anzeigen ab Liste 4/11 Anzeigen ab Liste 5/11 Anzeigen ab Liste 6/11 Anzeigen ab Liste 1/12 Anzeigen ab Liste 2/12 Anzeigen ab Liste 3/12 Anzeigen ab Liste 4/12 Anzeigen ab Liste 5/12 Anzeigen ab Liste 6/12 Anzeigen ab Liste 1/13 Anzeigen ab Liste 2/13 Anzeigen ab Liste 3/13 Anzeigen ab Liste 4/13 Anzeigen ab Liste 5/13 Anzeigen ab Liste 6/13 Anzeigen ab Liste 1/14 Anzeigen ab Liste 2/14 Anzeigen ab Liste 3/14 Anzeigen ab Liste 4/14 Anzeigen ab Liste 5/14 Anzeigen ab Liste 6/14 Anzeigen ab Liste 1/15 Anzeigen ab Liste 2/15 Anzeigen ab Liste 3/15 Anzeigen ab Liste 4/15 Anzeigen ab Liste 5/15 Anzeigen ab Liste 6/15 Anzeigen ab Liste 1/16 Anzeigen ab Liste 2/16 Anzeigen ab Liste 3/16 Anzeigen ab Liste 4/16 Anzeigen ab Liste 5/16 Anzeigen ab Liste 6/16 Anzeigen ab Liste 1/17 Anzeigen ab Liste 2/17 Anzeigen ab Liste 3/17 Anzeigen ab Liste 4/17 Anzeigen ab Liste 5/17 Anzeigen ab Liste 6/17 Anzeigen ab Liste 1/18 Anzeigen ab Liste 2/18 Anzeigen ab Liste 3/18 Anzeigen ab Liste 4/18 Anzeigen ab Liste 5/18 Anzeigen ab Liste 6/18 Anzeigen ab Liste 1/19 Anzeigen ab Liste 2/19 Anzeigen ab Liste 3/19 Anzeigen ab Liste 4/19 Anzeigen ab Liste 5/19 Anzeigen ab Liste 6/19 Anzeigen ab Liste 1/20 Anzeigen ab Liste 2/20 Anzeigen ab Liste 3/20 Anzeigen ab Liste 4/20 Anzeigen ab Liste 5/20 Anzeigen ab Liste 6/20 Anzeigen ab Liste 1/21 Anzeigen ab Liste 2/21 Anzeigen ab Liste 3/21 Anzeigen ab Liste 4/21 Anzeigen ab Liste 5/21 Anzeigen ab Liste 6/21 Anzeigen ab Liste 1/22 Anzeigen ab Liste 2/22 Anzeigen ab Liste 3/22 Anzeigen ab Liste 4/22 Anzeigen ab Liste 5/22 Anzeigen ab Liste 6/22 Anzeigen ab Liste 1/23 Anzeigen ab Liste 2/23 Anzeigen ab Liste 3/23 Anzeigen ab Liste 4/23 Anzeigen ab Liste 5/23 Anzeigen ab Liste 6/23

Anzahl gefundene Partien: 37 ( Alle Partien seit 1998 )

Liste Turnier Res Gegner ELO Gegner ELO Spieler Erwartung Gewinn
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 4. Runde ½ Perret, Charles 1601 1740 68.84 -4.52
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Kudryavtsev, Eugène 2221 1740 4.42 -1.06
6/23 SGM 2024: 2. Regionalliga, 2. Runde 0 Meshach, Felix 1780 1740 44.38 -10.65
6/23 Open du Jura 2023 0 Retti, Ivan 2108 1740 9.6 -2.3
6/23 Open du Jura 2023 0 Frei, Thadeus 2037 1740 14.6 -3.5
6/23 Open du Jura 2023 1 Schaer, Joël 1580 1740 71.42 6.86
6/23 Open du Jura 2023 ½ Lesniak, Julien 1596 1740 69.47 -4.67
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Nyffeler, Ulrich 1860 1750 34.87 3.63
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Zülle, Bruno 2000 1750 18.84 -4.52
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Polyméris, Alex 1290 1750 94.81 1.25
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Illi, Hans-Jörg 1983 1750 20.5 -4.92
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Eigenmann, Christina 1654 1750 63.28 -3.19
5/23 Pontresina - SSS Turnier 0 Joller, Hans 1885 1750 31.66 -7.6
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Isch, Moritz 1432 1750 86.96 3.13
5/23 Pontresina - SSS Turnier ½ Garlant, Carlo 1567 1750 74.12 -5.79
5/23 Pontresina - SSS Turnier 1 Klainguti, Göri 1619 1750 67.84 7.72
4/23 SMM 2023: 2. Liga, 6. Runde ½ Zmyslowski, Henryk 1828 1747 38.73 2.7
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 5. Runde 0 Erne, Raphael 2071 1737 11.88 -2.85
3/23 SMM 2023: 2. Liga, 4. Runde 1 Bocevski, Nebojsa 1775 1737 44.66 13.28
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 2. Runde 1 Lachausse, Bruno 1706 1749 56.04 10.55
2/23 SMM 2023: 2. Liga, 1. Runde 0 Juvet, Claude 1830 1749 38.73 -9.3
2/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Duong, Yisam 1952 1749 23.65 -5.68
2/23 Coupe jurassienne 2022-2023 0 Gafner, Lancelot 1728 1749 52.96 -12.71
2/23 Coupe jurassienne 2022-2023 1 Farrer, Cyril 1524 1749 78.68 5.12
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 4. Runde 0 Schmid, Peter 1767 1759 48.87 -11.73
1/23 SGM 2023: 2. Regionalliga, 3. Runde 1 Löffler, Helmut 1616 1759 69.34 7.36
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 5. Runde 0 Paul, Mathias 2094 1759 11.81 -2.84
1/23 SGM 2023: 1. Regionalliga, 2. Runde 0 Kobler, Mario 2075 1759 13.19 -3.17
6/22 Open du Jura 2022 0 Javet, Blaise 2060 1767 15.01 -3.6
6/22 Open du Jura 2022 ½ Wentzlaff, Nicholas 1728 1767 55.48 -1.32
6/22 Open du Jura 2022 1 Wenger, Beat 1701 1767 59.09 9.82
6/22 Open du Jura 2022 0 Schaller, Didier 1750 1767 52.4 -12.58
5/22 SMM 2022: 2. Liga, 5. Runde 1 Gross, Günther 1757 1755 49.72 12.07
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 3. Runde 1 Mohr, Jan 1708 1754 56.46 10.45
3/22 SMM 2022: 2. Liga, 2. Runde 0 Luginbühl, Hanspeter 1824 1754 40.23 -9.65
2/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 6. Runde 0 Deubelbeiss, René 2009 1758 18.74 -4.5
1/22 SGM 2022: 2. Regionalliga, 3. Runde 0 Frischknecht, Hans 1802 1769 45.5 -10.92
Aktivität:
Jahr #1 #2 #3 #4 #5 #6 Total
2023 4 5 2 1 9 7 28
2022 1 1 2 0 1 4 9
2021 0 0 0 0 1 0 1
2020 3 0 0 4 1 0 8
2019 2 2 10 0 1 3 18
2018 3 5 1 0 2 6 17
2017 3 2 9 0 1 6 21
2016 2 4 10 1 2 6 25
2015 2 3 8 0 2 1 16
2014 1 5 2 0 0 2 10
2013 2 5 16 0 3 5 31
2012 1 2 12 1 1 6 23
2011 3 7 15 1 2 6 34
2010 3 0 11 0 0 1 15
2009 2 10 12 0 3 7 34
2008 2 7 15 0 1 6 31
2007 2 5 16 0 2 6 31
2006 1 1 9 0 2 5 18
2005 12 5 2 0 3 13 35
2004 3 2 7 0 2 8 22
2003 11 2 2 0 2 8 25
2002 0 5 9 0 2 7 23
2001 0 0 7 0 0 7 14
2000 0 0 0 0 0 6 6
1999 0 0 0 0 0 0 0
1998 0 1 0 0 0 0 1
1997 2 7 7 0 0 2 18
1996 1 8 3 0 3 1 16
1995 0 8 9 1 1 2 21